Domů | Solární systémy

Teorie solárních systémů


Slunce se řadí mezi alternativní zdroje a jeho význam roste v souvislosti s růstem cen fosilních paliv a znečištěním atmosféry. V domácnosti a jiných objektech je možné využít solární techniku pro ohřev vody na mytí (TV), pro ohřev bazénu (BAZ) a pro podporu topení (AKU).Co ovlivňuje zisk tepla ze Slunce?


Geografické podmínky
Sluneční záření má různou intenzitu podle zeměpisné šířky, podle nadmořské výšky, podle míry znečištění v atmosféře a částečně podle charakteru krajiny.

Meterologické podmínky
Nejvíce ovlivňuje solární techniku oblačnost, mlhy a teploty. Oblačnost a mlhy snižují intenzitu záření. S nižší teplotou se snižuje účinnost kolektorů.Průměrné hodnoty slunečního svitu pro Českou republiku
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hod. svitu 56 119 125 168 239 253 230 223 162 121 58 47 1800
Dopad záření kWh 23 48 66 105 145 159 146 130 85 58 25 25 1023

Princip funkce solárních kolektorů
Viditelné záření se přeměňuje v solárních kolektorech (na absorbech) na teplo, které odnímá proudící kapalina (nejčastěji nemrznoucí směs). Teplo se předává přes výměník vodě, kterou chceme ohřívat - pitná voda (PV) se ohřívá na teplou vodu (TV), topná voda se ohřívá pro předání tepla v radiátorech, podlahových trubkách nebo konvertorech a bazénová voda se ohřívá většinou ve filtračním okruhu bazénu.

Vlastnosti kolektorů


Existuje velké množství typů kolektorů. V praxi se nejvíce používají kolektory ploché a trubicové.

Ploché kolektory
Jsou většinou atmosférické (otevřené do okolí). Mají obdélníkový tvar, z horní strany je kolektor krytý sklem, pod nímž je absorber, který má ze spodní strany tepelnou izolaci. Poslední vrstvu tvoří vlastní plechová vana kolektoru.
Použité materiály:nosná konstrukce bývá často z Al, absorber pak Cu nebo Al. Do absorberu jsou nalisovány, naletovány nebo navařeny trubky, kterými prochází nemrznoucí směs. Povrch absorberu je pokryt černou barvou nebo selektivní vrstvou. Selektivní vrstva poskytuje vyšší výkon. V našich zeměpisných podmínkách doporučujeme pro celoroční použití pouze kolektory se selektivní vrstvou.

Trubicové kolektory
Mají v trubici vakuum, které sniuje ztráty tepla z kolektorů. Vlastní absorber může být ve stylu heat pipe (tepelné trubice) nebo průtočný.Sklon a orientace kolektorů


Slunce během roku mění výšku nad obzorem a zároveň se během dne pohybuje od východu k západu. Doporučený celoroční sklon kolektoru je 45° (40-50°), pro použití v létě (chaty) - sklon 30°, systém pro podporu vytápění - sklon 65-70°. Většinou kopíruje sklon střechy, pokud je sklon příliš malý, montuje se vzpěra, která úhel kolektoru zvětší.
Nejlepší orientace je na jih . Prakticky se příliš výkon kolektorů nezmění, pokud budou orientovány ve výseči JV - J - JZ. V případě, že orientace střechy je západ - východ, doporučujeme instalaci ve dvou kolektorových polích. První pole na východ, druhé na západ.

Solární sestavy CONCEPT - schémata


EKO 211,312,413,514 s plochými kolektory
EKO 332,533 s trubicovými kolektory

Systém na ohřev vody ve smaltovaném zásobníku s 1 hadem. Voda se ohřívá pomocí solárního systému a skladuje v zásobníku. Náhradní zdroj je elektrická patrona v zásobníku. Náhradní zdroj je elektrická patrona v zásobníku. Jedno oběhové solární čerpadlo včetně pojistné armatury a expanzní nádoby. Regulace s řadou funkcí.


EKO 221, 322, 423, 524 s plochými kolektory
EKO 342, 543 s trubicovými kolektory

Systém na ohřev vody ve smaltovaném zásobníku se 2 hady. Voda se ohřívá pomocí solárního systému a skladuje se v zásobníku. Náhradní zdroj je kotel připojený na horní had a event. elektrická patrona v zásobníku. Jedno oběhové solární čerpadlo včetně pojistné armatury a expanzní nádoby. Regulace s řadou funkcí.


TOP 314, 516 s plochými kolektory
TOP 333, 544 s trubicovými kolektory

Systém na ohřev vody ve smaltovaném zásobníku s 1 hadem a ohřev bazénu. Regulace umožňuje volit prioritu mezi zásobníkem a bazénem pomocí servoventilu. Nerezový trubkový výměník připojený na bazén.
TOP 004, TOP 006 pouze ohřev bazénu plochými kolektory
TOP 324, 526 ohřev plochými kolektory, zásobník se 2 hady
TOP 343, 544 ohřev trubicovými kolektory, zásobník se 2 hady


EXTRA 754, 756 s plochými kolektory
EXTRA 763, 764 s trubicovými kolektory

Systém na ohřev vody průtokem a akumulaci tepla pro topení. Další zdroj může být kotel, tepelnné čerpadlo, elektrické patrony. Výhodou je pouze jedna nádoba v objektu.


COMPLEX 756, 758 s plochými kolektory
COMPLEX 765, 766 s trubicovými kolektory

Systém na ohřev vody průtokem, akumulaci tepla pro topení a ohřev bazénu. Další zdroj může být kotel, tepelné čerpadlo, elektrické patrony. Výhodou je pouze jedna nádoba v objektu. Vhodné především pro vnitřní bazény.